Juno Anketler

ANKETLER

Anketlerle Çalışanların Nabzını Tutun

Anketlerle çalışanlarınızdan görüş alın, bir fikre ya da yoruma katkıda bulunmalarını sağlayın. Çalışanlarınızın düşüncelerine kulak verin. Birden fazla cevap seçeneğine sahip Juno anket modülüyle çalışanlarınız karar verme sürecinin bir parçası olsun.

Juno Anketler